In 1973 wordt reeds alle zondagmorgens gefietst door een groepje, zoals ze nu achteraf zeggen “halve zotten” naar Groesbeek e.o. Reeds bij de steenfabriek begon men al af te spurten wat uiteraard niet tot de veiligste manier van fietsen leidde. Vertrek en terugkomst waren bij Joh Knipping in de Scheisestraat, waar Toos de koffie klaar had bij terugkomst. Naast de ritten naar Groesbeek werden er ook wilde wedstrijden, marathons en zo nu en dan toertochten gereden. Er kwamen steeds meer personen bij, waardoor een ongeorganiseerde “puinhoop” ontstond. Er werd onderling overlegd en iemand in de arm genomen die er verstand van had. Rien v. Mun nam contact op met Burgemeester Schouten en zo werd wielerclub “Ons Verzet” een feit op 19 september 1974. Joh Knipping heeft de naam “Ons Verzet” op dezelfde avond in café de Postduif nog bedacht. Sjef v.d. Wijst, de kastelein van de Postduif, is er bij de oprichting van Ons Verzet ook nog even bij geweest. Sjef was wel een van de mede-initiatiefnemers maar heeft nooit in de organisatie gezeten en is ook nooit lid geweest, hij bleef liever op eigen houtje zijn soms grote fietstochten maken, wel is Café de Postduif vanaf de eerste dag het clubhuis van Ons Verzet geweest en gebleven.
De daadwerkelijke oprichting is volgens de overlevering doorgezet door: Joh Knipping, Rien v.d. Heijden, Rien van Mun, Jan v.d. Bolt, Huub van Schaijk, Frans de Nijs, Adrie v.d. Linden en Burgemeester Schouten.

Rien van der Heijden werd toentertijd de eerste voorzitter, vergezeld van Twan v.d. Velden, Rien van Mun, Tonnie Knipping en Bert Knipping ontstond het eerste bestuur. In de eerste jaren waren er veel wisselingen van bestuursleden. Door verschil van inzicht en strubbelingen binnen het bestuur kwam er van organiseren van toerritten niet veel. Rien van der Heijden is vrij vlot opgevolgd door Rien van Mun, waarna mede door het aantrekken van jonge bestuursleden er meer stabiliteit in het bestuur kwam. In de loop van 1976 werden er statuten en reglementen opgemaakt.
In 1977 trad TWC ”Ons Verzet” officieel toe tot de Nederlandse Rijwiel en Toer Unie (N.B.T.U.) die later haar naam wijzigde in Nederlandse Toer Fiets Unie. (N.T.F.U.) Onder de vlaggen van deze beide organisaties bloeide ook het toerfietsen binnen Ons Verzet op.
Het wedstrijdgebeuren speelde in de eerste jaren een belangrijke rol, immers al voor de oprichting van Ons Verzet werd door ’n vijftal de Ronde van Schaijk georganiseerd ism. voetbalvereniging D.A.W.

Na de oprichting van Ons Verzet is de organisatie van de Wielerronde in feite een commissie binnen de club. Voor de buitenwacht is Wielerclub en wielercomité een geheel. Door de jaren heen blijft de samenwerking goed maar groeien beide organisaties toch uit elkaar. Statutair en financieel worden de wielercomité en Ons Verzet gescheiden al zitten er veel dezelfde mensen in beide organisaties. Sinds begin jaren 90 is die verwevenheid flink minder geworden en mede daardoor is de nauwe samenwerking van vroeger ook teruggelopen en concentreert Ons Verzet zich op toerfietsen.

Start typing and press Enter to search